Brandwerende binnendeuren ter preventie


Iedereen met een eigen bedrijf zal het pand optimaal willen beveiligen tegen inbraak, maar ook tegen een brand die zou kunnen ontstaan. Een brand is een van de ergste zaken om mee te maken als ondernemer. Daarom zal iedereen zijn bedrijf ook optimaal willen beveiligen.

Afdelingen onderling beveiligen

Indien u een bedrijf heeft dat in een pand is gevestigd met verschillende afdelingen, dan zult u de afdelingen onderling willen beveiligen. Wanneer er in een afdeling een brand ontstaat, probeert u natuurlijk te voorkomen dat de brand overslaat naar een andere afdeling. Dat kunt u doen door ervoor te zorgen dat voor de scheiding van het ene deel naar het andere scheidingswanden gebruikt die brandvertragend werken. De wanden moeten daarbij niet alleen brandvertragend zijn, maar ook de binnendeuren, plafonds en de doorgangen die in de wand zijn gemaakt voor het doorvoeren van kabels en dergelijke. Door de brandvertraging die ontstaat als de afdeling is afgesloten waar de brand is ontstaan, kunt u op een veilige manier het pand verlaten. Wanneer u een pand tegen brand wilt beveiligen mag u niets achterwege laten. U zult zich tevens moeten houden aan de eisen van het bouwbesluit. Er worden hierbij eisen gesteld aan de vuurbelasting. Onder vuurbelasting verstaat men de weerstand tegen branddoorslag. Wanneer er brandwerende wanden worden gebruikt met een branddoorslag van 60 minuten kunnen ze gedurende de genoemde tijd de brand tegenhouden. Er wordt aan een Europese norm gewerkt waarin de brandwerende kwaliteit en veiligheid wordt vastgelegd. In Nederland zijn de normen voor de brandwerende veiligheid veel strenger dan in de andere Europese landen.

Brandwerende binnendeuren

De binnendeuren die in de brandwerende afscheidingen gebruikt worden, moeten dezelfde brandwerendheid hebben als de wanden. Een goede brandwerende binnendeur zal ook de vuurzee die er is, moeten kunnen tegenhouden gedurende de gestelde tijdsduur. Er zijn verschillende brandwerende binnendeuren. Er zijn er van 30 en 60 minuten. Het is de tijd die een brandwerende binnendeur moet hebben voordat er een doorslag kan optreden naar een ernaast gelegen gedeelte.

Wanneer de brandwerende binnendeur eenmaal is opgenomen in de bouw mag zo’n deur niet verplaatst of aangepast worden. Wil iemand dat wel doen, moet dat door een gespecialiseerd bedrijf gedaan worden. Wanneer iemand dit zelf doet en het wordt ondeskundig gedaan, kan het testrapport ongeldig worden verklaard. Wanneer er brand uitbreekt, zou een ongeldig testrapport vervelende consequenties kunnen hebben. De verzekeringsmaatschappij zal misschien dan niet uitbetalen. Indien er een schuif brandwerende binnendeur is toegepast, wordt deze op de wand aangebracht of in de wand. Wanneer hij wordt geplaatst, zal de rail waarin de deur is opgehangen enigszins aflopen. Hierdoor zal hij uit zichtzelf dicht gaan wanneer hij is losgemaakt van zijn magneetbevestiging. De schuifdeur die zwaar is, zal dichtvallen in een slagprofiel zodat er een rook- en vlamdichte afscheiding is. Het is zaak dat men kan vertrouwen op de brandwerendheid van de afscheiding. Men zal door de afscheiding voldoende tijd moeten hebben om het pand bij een ontstane brand te kunnen verlaten, en eventueel de panden naast het deel waar de brand heerst te beschermen tegen het vuur.